Twój system fotowoltaicznych paneli słonecznych

Właściwa wielkość = szybki zwrot

­

caleo-fotowoltaika

Przy projektowaniu systemu fotowoltaicznego, należy dokładnie skalkulować wszystkie parametry. Obliczenie właściwej wydajności stanowi nawet ważniejszy czynnik niż niektóre cechy techniczne systemu. Niepotrzebne przewymiarowanie wydłuża czas zwrotu kosztów, a ewentualne niedoszacowanie instalacji może powodować niepotrzebne inwestycje lub koszty przebudowy w przyszłości.

Nasi eksperci z przyjemnością przygotują dla Państwa bezpłatną wycenę bazującą na fachowych wyliczeniach i zoptymalizowaną dla waszego indywidualnego zastosowania.

Najtańsze ogrzewanie na rynku

1 stycznia 2016 roku, weszła w życie Ustawa o OZE, która reguluje zasady instalacji, wytwarzania i obrotu energią elektryczną pochodzącą z OZE. Dzięki systemowi rozliczeń - NETMETERING, możliwe jest zbilansowanie energii wyprodukowanej ze zużytą, a dzięki temu uzyskanie najtańszego ogrzewania na rynku

NETMETERING

Mechanizm rozliczeń za produkcję / zużycie energii elektrycznej.

Polega na dwustronnym przesyle energii elektrycznej z zakładami energetycznymi. Na ogół w zimie zużyjemy jej więcej, natomiast w lecie więcej energii wyprodukujemy. Rozliczenie polegać będzie na bilansowaniu energii wytworzonej ze zużytą. Płacić więc będziemy tylko wtedy, gdy więcej jej zużyjemy niż wyprodukujemy.


Dlatego tak ważne jest właściwe dobranie systemu fotowoltaicznego:

Energia elektryczna potrzebna na ogrzewanie budynku, a która ma pochodzić z fotowoltaiki, powinna być kalkulowana poprzez wiedzę o stratach ciepła w danym budynku. Jednostką miary w takich kalkulacjach jest ubytek energii cieplnej w kWh/m2/rok.

W tym przypadku liczymy zapotrzebowanie na dom energooszczędny o powierzchni 100m2 z zapotrzebowaniem na ciepło w wysokości 30 kWh/m2/rok

Przykład:

50kWh x 100m2 = 5000kWh   – roczne zapotrzebowanie na energię do ogrzewania.

System fotowoltaiczny powinien więc wyprodukować rocznie 5000kWh

Moc systemu fotowoltaicznego, wynosi ok: 5kWp – 20 paneli – koszt ok 25 000zł

porównanie kosztów

2017

PORÓWNANIE KOSZTÓW OGRZEWANIA GAZOWEGO, PODŁOGOWEGO DO OGRZEWANIA CALEO Z UŻYCIEM FOTOWOLTAIKI
Sposób ogrzewania OGRZEWANIE GAZEM
CALEO + FOTOWOLTAIKA
Całkowity koszt inwestycji 30 000 zł 14 300 zł + 25 000 zł = 39 300 zł
Przyłącze gazu 3 000 zł 0 zł
Komin – budowa i pozwolenia 5 000 zł 0 zł
Serwis 200 zł 0 zł
Roczny koszt ogrzewania 1 400 zł 0 zł
Koszt całkowity po 4 latach 43 800 zł 39 300 zł
Koszt całkowity po 12 latach 55 000 zł 39 300 zł

Wyliczenia uwzględniają 2% wzrost kosztów energii rocznie.

Dom 100m2, zapotrzebowanie na ciepło 50kWh/m2/rok.

Moc systemu fotowoltaicznego 5 kWp (roczna produkcja prądu ok. 5000 kWh)

?